Willem Jacobs volgt Roel Meeuwesse op als directeur NAE

Roel Meeuwesse

Willem Jacobs

Medio dit jaar heeft Roel Meeuwesse, de huidige directeur van het Bureau van de Netherlands Academy of Engineering (NAE), aangegeven dat hij na de mijlpaal van de feestelijke opening en benoeming van de eerste 62 Fellows op 13 november (NAE pleit voor fundamentele verandering in denken over crises – NAE) een nieuwe uitdaging aangaat. Willem Jacobs volgt hem op als nieuwe directeur van het NAE-Bureau per 1 januari 2024. Willem Jacobs is nauw betrokken bij de oprichting van NAE en kan daardoor een vliegende start maken. Hij zal de komende weken in goed overleg met Roel Meeuwesse en het Bestuur al een aantal taken op zich nemen.

Henk van Houten, voorzitter van het Bestuur van NAE: “We zijn Roel bijzonder dankbaar voor wat hij voor NAE betekend heeft. Voortbouwend op zijn rol als directeur van AcTI, was Roel voor ons de ideale kwartiermaker voor NAE. Met zijn politiek bestuurlijke ervaring en zijn sensitiviteit om in complexe stakeholderprocessen telkens weer vooruit te komen, heeft hij voor de organisatie zowel nationaal als internationaal een stevig fundament gelegd. We vinden het jammer dat we nu al afscheid gaan nemen van Roel, want er is nog veel te doen! Maar we gunnen Roel een nieuwe stap in zijn carrière. Tegelijkertijd zijn we blij dat we samen een goede opvolger gevonden hebben”.

Roel Meeuwesse: “De afgelopen jaren heb ik met enorm veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van Netherlands Academy of Engineering. Ik ben trots op wat in samenwerking met vele interne en externe stakeholders allemaal is gerealiseerd. Mijn dank gaat uit naar de bestuursleden van zowel AcTI als NAE voor het in mij gestelde vertrouwen en voor hun gepassioneerde betrokkenheid. Ten slotte wil ik in het bijzonder de collega’s op het NAE-Bureau hartelijk danken voor de prettige samenwerkingen en voor de telkens weer geleverde topprestaties. Mijn opvolger Willem Jacobs wens ik veel succes met het verder mede vormgeven aan NAE.”

Willem Jacobs: “Als engineer voel ik me vanaf het eerste moment aangesproken door NAE. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, terwijl oplossingen voor de problemen van deze tijd steeds vaker vragen om een integrale aanpak. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers zullen daarom meer en beter moeten gaan samenwerken. Daar staan wij als NAE voor, vanuit het engineering perspectief. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik wil Roel graag bedanken voor onze uitstekende samenwerking en voor wat er reeds allemaal staat.”