Nieuws uit Commissies

Forum

De eerste bijeenkomst van de Forumcommissie was inspirerend en we zijn tot een vijftal onderwerpen gekomen die een relatie hebben met de thema’s zoals vermeld in het NAE-executieplan en voldoende verschillend van karakter zijn om de discussie binnen de NAE Fellows opgang te brengen. De thema’s voor 2024 zijn:

8 februari – Voordracht & prikkelende stellingen over Energietransitie – Dirk Smit en presentatie Executieplan en plannen van de Programmacommissies

11 april – Landbouwtransitie

13 juni – Valorisatielandschap/startups/transitie universiteiten

12 september – Energietransitie

14 november – Innovatieconferentie (Internationalisering & ai of Het beeld van de engineer, tbd)

12 december – Ai in engineering

In de komende tijd zal de programmacommissie werkgroepen gaan samenstellen om de inhoud van de programmering verder vorm te geven. Te denken valt aan suggesties voor sprekers, moderators, locaties gerelateerd aan een thema en vormgeving voor de discussie zodat iedereen gehoord wordt. Mocht je je willen aanmelden voor een werkgroep voor een van de thema’s, meld je dan aan via annelies.ten.have@nae.nl.

Samenstelling Programmacommissie Forum

Gabrielle Tuijthof  Voorzitter  Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente
Lieve Declercq Bedrijfskunde, SPIE Nederland BV
Silke Hemming  Greenhouse design, Wageningen University and Research
Christa Hooijer  Applied Physics, TNOHigh Tech Industry
Catholijn Jonker  Computer Science and Engineering, Technische Universiteit Delft/ Universiteit Leiden
Albert Polman  Materiaalkunde, NWO-Instituut AMOLF
Jos Benschop  Lithografie / Optica, ASML
Cees Buisman  Waterzuiveringstechnologie, Wageningen University & Wetsus
Dirk Smit  Physics, Energy Systems, Energy Transition Consultancy
Ton van der Steen  Namens het NAE-bestuur

Spil

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Progammacommissie Spil hebben we ons geïntroduceerd en onze motivatie gedeeld voor onze deelname aan de commissie. Naast reeds geplande events waaraan de Spil deelneemt, selecteren en coördineren we activiteiten die we verder uitvoeren in werkgroepen, waaronder de uitwerking van een NAE-begunstigingsplan.

We starten met het initiëren van de werkgroep voor de eerste geplande activiteit: een serie van events in samenwerking met Arthur D. Little en andere organisaties over innovating engineering practices, vooral gericht op de R&D leiders en CTO’s van bedrijven.

Ideeën voor mogelijke andere activiteiten zijn de volgende:

01  Tech transfer: Inzichtelijkheid en overeenstemming krijgen van de waarde van de innovatie en de procedure
02  Regulation: Wegnemen van belemmeringen voor het implementeren van integrale oplossingen
03  Valorisatie: Systematische barrières aanpakken en bevorderen van een langere termijn financiering en duurzaam verankeren van valorisatie
04  Talent ontwikkeling voor engineers en ondernemende engineers

Hieruit maken wij op 8 februari een keuze.

De Spil commissieleden werken voor 8 februari de vier ideeën uit en beoordelen aan de hand van de criteria relevance, complementary, impact potential en actionability. De beste wordt voorgelegd aan het bestuur en daarna aan de Fellows om vervolgens een werkgroep op te richten.

‘Spil’ is ook betrokken bij de organisatie van de inbreng van NAE in onderstaande events:

01  NWO – Teknowlogy event, 24 juni
02  Techleap – the Academic Startup Competition, Closing event op 11 juni
03  Arthur D. Little en andere organisaties – gezamenlijke serie van events vooral gericht op de R&D leiders en CTO’s van bedrijven
04  TUDelft – gezamenlijke meeting over Chips, februari, 2024

Mocht je je willen aanmelden voor een werkgroep voor een van de thema’s, meld je dan aan via annelies.ten.have@nae.nl

Samenstelling Programmacommissie Spil

Kirsten Steinbusch Voorzitter  Biotechnologie en milieutechnologie, DAB.bio
Benno van Dongen Chemisch technologisch ingenieur, Roland Berger
Rene Kuijten Life Sciences, medische technologie, geneesmiddelenontwikkeling, valorisatie van wetenschap, EQT Group
Tim Baarslag Artificial Intelligence, Centrum Wiskunde & Informatica, Universiteit Utrecht
Regina Luttge Nano- and Microfabrication/Microsystems Technology, Brain-on-Chip, Technische Universiteit Eindhoven
Jouke Velstra Hydrologie, verzilting, waterkwaliteit, duurzaam waterbeheer en materiaalgebruik gericht op natuur, landbouw en voedsel., Acacia Water en Fixeau
Marco Waas Transitie naar duurzame chemie. Open innovatie, Nobian
Inald Lagendijk en Eline van Beest Namens het NAE-bestuur

Internationaal

Binnen de Commissie Internationaal neemt NAE actief deel aan verschillende internationale samenwerkingsverbanden en werkgroepen. Momenteel is NAE gelieerd aan de koepelorganisaties CAETS en Euro-CASE, en wordt er gezocht naar samenwerking met andere internationale zusteracademies.

Binnen CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) heeft NAE dit jaar een zetel in de Board of Directors. De voorzitter van Commissie Internationaal, Lucas Noldus, heeft ons in oktober 2023 vertegenwoordigd op de jaarbijeenkomst van CAETS. Het verslag van die bijeenkomst kunt u hier inzien. Daarnaast zijn er participaties vanuit NAE in het CAETS Communication Committee (dat de jaarlijkse Communication Prize organiseert) en diverse CAETS-werkgroepen, zoals het Energy, AI, Engineering Education, en Engineering for the Sustainable Development Goals. Voor de werkgroep Diversity & Inclusion zoeken wij nog een gegadigde. NAE zet zich in voor de vertaling en verspreiding van relevante ‘statements’ en rapporten, waaronder het Renewable Energy report.

Binnen Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) neemt NAE deel aan de jaarvergadering, Board of Directors, en de jaarconferentie. Daarnaast is er betrokkenheid in Euro-CASE werkgroepen. Gedacht wordt aan het voorstellen doen voor tijdelijke werkgroepen over “Innovating Engineering Practices” en Effectieve Valorisatie & Start-ups.

Euro-CASE maakt deel uit van SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies, een belangrijk adviesorgaan voor de Europese Commissie). Het is NAE’s rol om experts aan te dragen en bij te dragen aan het vertalen en verspreiden van rapporten naar de Nederlandse context. Mogelijke thema’s voor samenwerking zijn energie en de praktische implementatie van de gevolgen van de EU AI Act.

Bilateraal worden er verschillende contacten onderhouden voor onder meer het organiseren van seminars en samenwerkingen en staat het versterken van de banden met academies in Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op de agenda.

Het hosten van internationale conferenties is een wens die verder uitgewerkt gaat worden.

Samenstelling Commissie Internationaal

Lucas Noldus  Voorzitter    Informatica, AI, Biologie, Noldus Information Technology B.V.
Frank Baaijens Biomedical Engineering, regenerative medicine, Technische Universiteit Eindhoven
Jenny Dankelman Medische instrumenten voor minimaal-invasieve toepassingen, Technische Universiteit Delft
Bayu Jayawardhana Mechatronica en Niet-lineair Regeltechniek, Rijksuniversiteit Groningen
Lukas Roffel System Engineering, System Architecture, System Integration, System Verification, Validation & Qualification, Thales Nederland B.V.
Henk van Houten (in samenwerking met Sjoukje Heimovaara) Namens het NAE-bestuur

Afvaardiging NAE: CAETS AI-werkgroep

Alessandro Bozzon Computer Science, mensgerichte kunstmatige intelligentie, Industrieel ontwerp, Technische Universiteit Delft

Afvaardiging NAE: CAETS Communications Committee

Lucas Noldus Informatica, AI, Biologie, Noldus Information Technology B.V.

Afvaardiging NAE: CAETS werkgroep Engineering for the Sustainable Development Goals

Jenny Dankelman Medische instrumenten voor minimaal-invasieve toepassingen, Technische Universiteit Delft

Afvaardiging NAE: CAETS werkgroep Engineering Education

Guoqi Zhang Semiconductor technology, Technische Universiteit Delft

Afvaardiging NAE: Euro-CASE

Lukas Roffel System Engineering, System Architecture, System Integration, System Verification, Validation & Qualification, Thales Nederland B.V.

Binnenkort meer nieuws over onderstaande commissies:

Programmacommissie Advies

Maroeska Rovers Voorzitter Medical Devices, Radboudumc
Somaya Ben Allouch Robotica, Hogeschool van Amsterdam
Tim van der Hagen Kernreactorfysica, Technische Universiteit Delft
Mandy Korff Civiele techniek – Geotechniek, Deltares
Dennis Schipper Werktuigbouwkunde, mechatronica, productie-engineering, Demcon
Sjoukje Heimovaara  Namens het NAE-bestuur

Programmacommissie Young Engineers

Hans Schikan Voorzitter Life Sciences & Biopharma, Pharvaris
Suzanne Hulscher Civiele techniek, Universiteit Twente
Wiro Niessen Biomedical image analysis, AI in health, UMCG / Rijksuniversiteit Groningen
Jessie Qin-Dregely Scientific instrumentation, nanophotonics, plasmonics, photon detection, cryogenics, metamaterials, Single Quantum B.V.
Paul Vulto Organ-on-a-Chip, Mimetas
Inald Lagendijk & Eline van Beest Namens het NAE-bestuur