Strategische thema’s

Samen met belangrijke spelers in het Nederlandse kennis- en innovatie-ecosysteem bepaalt NAE haar strategische thema’s. Verder verkrijgt zij haar inzichten via survey’s onder haar leden. Voor komende jaren vormen onderstaande thema’s de leidraad voor onze activiteiten.

 

1. Engineering Talent

Onze leden zijn boegbeelden van impactvolle, op engineering gebaseerde, innovatie. Het zichtbaar maken van hun werk draagt bij aan het publieke begrip van de waarde van technologie voor de samenleving en aan inspiratie voor jongeren om te kiezen voor een opleiding in een van de STEM-vakken (Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (techniek) en Mathematics (wiskunde)).

 

2.Ecosysteemverbeteringen

Om de sterke concurrentiepositie van Nederland te kunnen waarborgen vinden wij dat een geïntegreerd wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid blijvend gestimuleerd moet worden.

 

3. Effectieve valorisatie en start-ups

Nederland beschikt over een schat aan intellectueel kapitaal, maar om dit potentieel volledig te benutten, moeten we ons valorisatieproces versterken en versnellen. Start-ups vormen een essentiële schakel in dit proces. Het investeringsklimaat in Nederland voor hen moet verbeteren.

 

4. Innoveren voor maatschappelijke transities

NAE stimuleert de rol en zichtbaarheid van engineering in grote maatschappelijke vraagstukken, denk aan onder meer de klimaatcrisis, energie-, zorg- en landbouwtransitie. Hierbij kijken we onder andere naar nieuwe technologieën, regelgeving, materiaal schaarste, tekorten aan technisch (hoog) gekwalificeerd personeel, open science en geopolitieke ontwikkelingen.

 

5. Innovatie van het engineeringsproces

Engineering en de bijbehorende technische beroepen zijn voortdurend in beweging als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van ICT. De overgang naar door software gedefinieerde systemen, de noodzaak van een circulaire economie en ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica brengen nieuwe uitdagingen en mogelijkheden met zich mee voor methoden en normen in het engineeringproces.

 

6. Internationale samenwerking en best practices

Steeds vaker wordt de agenda voor innovatie op Europees niveau bepaald. NAE wil haar netwerk van topexperts inzetten om Nederland actief hierbij te betrekken.

 

Lees meer