Position paper gepubliceerd

De NAE heeft een Position paper gepubliceerd waarin doel, positie in het kennis- en innovatie-ecosysteem, rol van Fellows en Young Engineers en te ontplooien activiteiten uiteenzet worden.