NAE-jaarverslag 2023

Met trots presenteert de Netherlands Academy of Engineering (NAE) haar jaarverslag 2023 aan u.

2023 was voor NAE vooral een jaar van oprichting en intensieve samenwerkingen die een gezonde basis voor de toekomst van NAE hebben gelegd in ons streven naar een klimaat waarin verantwoordelijke, inclusieve en impactvolle op engineering gebaseerde innovaties effectief tot stand komen en die bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland. 

De wereld wordt steeds complexer en competitiever. Het is  essentieel om wetenschap-, technologie- en innovatiebeleid onderling sterker te verbinden om systemisch veranderingen in gang te zetten voor de aanpak van de grote maatschappelijke transities.

We moeten inzetten op die gebieden waar Nederland binnen Europa en wereldwijd tot de allerbeste kan gaan behoren. Dat is hard nodig voor het creëren van economisch rendabele oplossingen voor de maatschappelijke transities en het instandhouden van ons verdienvermogen. Excellentie in op engineering gebaseerde innovatie en de daarbij behorende industrie is cruciaal.

2023 is ook het jaar waarin we ons eerste cohort aan Fellows hebben benoemd. Zij zetten zich van meet af aan in voor de NAE-activiteiten via onze programmacommissies samen met de Young Engineers en de medewerkers van het NAE-bureau. 

Ik nodig u uit het jaarverslag te lezen als uitnodiging om met ons mee te denken en te doen.

Henk van Houten
Bestuursvoorzitter NAE