Netherlands Academy of Engineering formeel van start!

Persbericht – Het NAE Bestuur (Henk van Houten – voorzitter, Sjoukje Heimovaara – vicevoorzitter, Eline van Beest – penningmeester en Inald Lagendijk en Ton van der Steen – leden) roepen op tot nominaties van NAE Fellows. De Minister van OCW en Minister van EZK evenals de 4TU.Federatie zijn verheugd met de oprichting van de NAE.

Beeld: ©BarbraVerbij