AI in R&D: More than a co-pilot for transition

NAE staat op 25 juni op  TEKNOWLOGY. Bezoek onze stand op de Innovation Market of de parallel sessie ‘AI in R&D: More than a co-pilot for transition’.

Alessandro Bozzon (TUD), expert op het gebied van AI, zal het publiek inleiden in het thema en met hen in gesprek gaan over hun vragen en feedback met betrekking tot het vormgeven van transities door AI. De panelleden zullen verschillende thema’s behandelen, zoals:

  • Welke expertise is nodig?
  • Wat kan AI al autonoom oplossen?
  • Welke risico’s zijn betrokken?
  • Hoe kunnen gebruikers effectieve samenwerking tussen technische disciplines verbeteren?
  • Hoe zal het onderwijs worden beïnvloed?

Deelnemers zullen de gelegenheid hebben om hun vragen en meningen over het nut van AI en soortgelijke app-gebaseerde technologieën te delen met het expertpanel, dat naast Alessandro Bozzon ook Jos Benschop (ASML) en Bayu Jayawardhana (RUG) zal omvatten. Met dank aan Regina Luttge voor de voorbereiding.

Zie voor aanmelding en meer informatie de website van TEKNOWLOGY 2024.

 

De parallel sessie maakt deel uit van een van de zes strategische thema’s van NAE: Innovating Engineering Practices.